Byggteknik för miljö och framtid

Våra specialkompetenser är; konstruktion, skyddsrum, besiktning och byggkostnadskalkyler.

Kontakta oss

Välkommen till URKk Byggteknik AB

Vi är teknikkonsulter med inriktning på byggnation. Vi erbjuder personlig service samtidigt som vi nyttjar vårt breda nätverk för att genomföra komplexa projekt och hjälpa våra kunder att uppnå sina mål. Våra specialkompetenser är; konstruktion, skyddsrum, besiktning, byggkostnadskalkyler, byggarbetsmiljösamordning och konstrollansvarig enligt PBL.

Läs mer om oss

Konstruktion

Byggkonstruktionprojektering av hus- och industrikonstruktioner. Avancerade betong- och stålkonstruktioner

Skyddsrum

Skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet. Vi har den erfarenheten och de certifikat som behövs för att hjälpa er.

Besiktnig

Besiktnig och bedömning av stål- och betongkonstruktioner samt föreslår åtgärder.

Byggkostnad

Kalkyltjänster som kostnadsbedömningar i det tidiga projekteringsskedet eller budget/kalkyler som underlag för investeringsbeslut/anbud